B.Tech I Year I Semester (R15) Regular & Supplementary Examinations, December 2017

   Enter Hall Ticket Number:  
Copyright © JNTUA. All Rights Reserved.