B.Tech II Year I Semester (R15) Regular & Supplementary examinations, November / December 2017

   Enter Hall Ticket Number:
Copyright © JNTUA. All Rights Reserved.