B.Tech III Year I Semester (R15) Regular examinations, November / December 2017

   Enter Hall Ticket Number:  
Copyright © JNTUA. All Rights Reserved.