B.Tech III Year I Semester (R13) Regular Examinations, November / December 2015

   Enter Hall Ticket Number:
Copyright © JNTUA. All Rights Reserved.