B.Tech IV Year I Semester (R13) Regular Examinations, November / December 2016

   Enter Hall Ticket Number:  
Copyright © 2017 JNTUA. All Rights Reserved.