B.Tech II Year I Semester (R15) Regular Examinations, November / December 2016

   Enter Hall Ticket Number:  
Copyright © 2017 JNTUA. All Rights Reserved.