B.Tech III Year I Semester (R13) Regular Examinations, November / December 2015

   Enter Hall Ticket Number:  
Copyright © 2017 JNTUA. All Rights Reserved.